Hướng dẫn sử dụng Zalo ZNS

Hướng dẫn sử dụng Zalo ZNS

Zalo Notification Service (ZNS) là dịch vụ gửi thông báo chăm sóc khách hàng qua API tới các số điện thoại đang sử dụng Zalo ZNS được thiết kế nhằm đáp ứng nhiều đối tượng sử dụng khác nhau Doanh nghiệp lớn Muốn gửi nội dung chuyên nghiệp tới khách hàng với chi phí...