7 Bước Xây Dựng Thương Hiệu Thành Công Cho Spa

7 Bước Xây Dựng Thương Hiệu Thành Công Cho Spa

Hầu hết chúng ta chỉ thấy các hoạt động trên digital chủ yếu là brand communication, có nghĩa là brand họ đứng nói về họ. Sự cạnh tranh khốc liệt trên internet khiến các hoạt động quảng cáo, pr trở nên khó khăn hơn. Cho nên việc xây dựng một thương hiệu khác biệt là...