Phụ kiện câu đài

Phụ kiện câu đài

Phụ kiện câu đài Cần câu đài câu cá là một thiết bị được sử dụng trong hoạt động câu cá. Nó bao gồm một cái đinh để cắm xuống đất hoặc đặt trên một chỗ cao, và một dây câu dài được gắn vào cái đinh. Đầu của dây câu thường có một móc câu để cắm mồi hoặc cắt câu. Người...