7 chiến lược Marketing của IKEA – tập đoàn nội thất lớn nhất thế giới

7 chiến lược Marketing của IKEA – tập đoàn nội thất lớn nhất thế giới

1. Tạo trải nghiệm, không chỉ là sản phẩm Điều gì nảy ra trong đầu bạn khi bạn nghĩ về IKEA? Nó có thể là đồ nội thất, nhưng cũng có thể là thịt viên Thụy Điển hoặc một buổi chiều thứ bảy đi vòng qua nhà kho khổng lồ của họ trong khi tranh cãi với vợ / chồng của bạn....