Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lô-Ka

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lô-Ka

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lô-Ka Phát minh Một chủ doanh nghiệp tư nhân (Công ty CP Công Nghệ Sinh Học Hải Thượng) đã tự mình nghiên cứu, tìm ra công thức điều trị ung thư, áp dụng vào một số thí nghiệm thực tế và gặt hái được thành công! Với niềm đam mê nghiên cứu...