Google Máp Khám phá các trải nghiệm mới ở khắp nơi trên thế giới hoặc ở gần chỗ bạn

Google Máp Khám phá các trải nghiệm mới ở khắp nơi trên thế giới hoặc ở gần chỗ bạn

Khám phá thế giới xung quanh bạn Thông qua thẻ Khám phá được thiết kế mới, hãy tìm các địa điểm ăn uống và điểm tham quan ở gần chỗ bạn hoặc khi bạn đi du lịch Xem các địa điểm phù hợp với bạn Điểm phù hợp cho biết mức độ phù hợp của một địa điểm với sở thích của bạn...