Giàn phun hoa có được sử dụng không ? Giàn phun hoa Z21 Bộ Quốc Phòng

Giàn phun hoa có được sử dụng không ? Giàn phun hoa Z21 Bộ Quốc Phòng

Giàn phun hoa có được sử dụng không ? Giàn phun hoa Z21 Bộ Quốc Phòng – Pháo hoa – Giàn phun hoa là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ. Khi phát hỏa, từng ống phóng lên tạo hiệu ứng thân bông hoa, khi lên hết tầm cao thì nở tra bông hoa với nhiều màu sắc khác...