Đơn Giản Hóa Thương Hiệu Để Thành Công

Đơn Giản Hóa Thương Hiệu Để Thành Công

Tim Cook, CEO của Apple đã từng nói: Chúng tôi nói không với những ý tưởng “tốt” mỗi ngày, để có thể tập trung vào những ý tưởng đã có sẵn. Câu nói mang đầy tính tự hào của vị thuyền trưởng con tàu thương hiệu có giá trị lớn nhất toàn cầu ẩn chứa nhiều dụng ý, về khả...