Công cụ Tối ưu nội dung và hình ảnh quảng cáo

Công cụ giúp bạn kiểm tra trước hình ảnh, nội dung quảng cáo, để có thể tối ưu hình ảnh, nội dung quảng cáo hiệu quả hơn. Ngoài ra công cụ còn giúp bạn kiểm tra chất lượng hình ảnh sử dụng trong quảng cáo. Các chức năng của công cụ tối ưu quảng cáo bao gồm: Cắt hình...