Hướng dẫn gửi tin nhắn broadcast

Hướng dẫn gửi tin nhắn broadcast

Các bước gửi broadcast Bước 1:Truy cập trang quản lýhttps://oa.zalo.me/manage/oa, chọn tài khoản OA muốn thực hiện gửi broadcast Bước 2: Tại thanh công cụ, chọn biểu tượng Broadcast, chọn gửi broadcast Nội dung được phép gửi bao gồm bài viết, video, sản phẩm. Có thể...