Webhook là gì?

Webhooks là một HTTP callback dùng để kích hoạt một sự kiện khi có một sự kiện xảy ra. Ví dụ: trong ứng dụng chat, bạn cấu hình một webhook để khi có sự kiện người dùng gửi tin nhắn trong ứng dụng, thông qua webhook, chat server sẽ gửi một tin nhắn đến bot server của bạn. Sau khi xử lí, tính toán xong, bạn sẽ gọi API gửi tin nhắn của Zalo OA để hiện thị tin nhắn kết quả trên giao diện ứng dụng.

Chat bot Zalo

https://chatbot.oa.zalo.me/

 

1. Tạo Official Account

Để thực hiện cấu hình cho OA bạn phải là admin của OA đó. Nếu bạn chưa có OA, đăng ký tạo OA mới . Lưu ý chọn loại OA cửa hàng để sử dụng trong mục tutorial này.

2. Tạo một Ứng dụng để liên kết với Official Account

 

3. Liên kết Ứng dụng với Official Account

Chọn ứng dụng mà bạn vừa tạo ở góc trên bên phải của trang https://developers.zalo.me/.

Trong menu bên trái, chọn Official Account, sau đó chọn Official Account mà bạn muốn liên kết và nhấn “Liên kết”.

4. Cấu hình Webhook

Sau khi liên kết Ứng dụng và Official Account thành công, mục Webhook sẽ được hiển thị như bên dưới.

Nhấn chọn “Thay đổi”, Webhook Url sẽ được kích hoạt để bạn nhập thông tin vào.

Nếu bạn bật tính năng “Lọc cú pháp”, webhook của bạn chỉ có thể nhận được các tin nhắn text bắt đầu bằng “#” từ người dùng

5. Bật API và Webhook Event.  

Tại menu bên trái, chọn Xét duyệt ứng dụng. 

Click chọn quyền gửi tin nhắn và nhận sự kiện từ người dùng, chọn “Nộp xét duyệt” để hoàn thành. Trong ít phút Zalo sẽ duyệt các quyền của bạn.

6. Nghe webhook khi có tin nhắn từ người dùng đến OA và xử lý

Khi người dùng gửi 1 tin nhắn dạng text đến OA, hệ thống Zalo sẽ gửi về webhook của 3rd party một http post request

7. Gọi API gửi tin nhắn đến người quan tâm

 

Cách bán hàng trên Zalo tạo doanh thu khủng bất ngờ có thể bạn chưa biết

7 cách bán hàng trên Zalo hiệu quả chốt trăm đơn mỗi ngày

5 hình thức quảng cáo Zalo Ads bạn phải biết

LỜI KHUYÊN TỪ 15 CHUYÊN GIA VỀ NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG ĐẦU BẠN NÊN LÀM TRONG CONTENT MARKETING

Gửi Tin Nhắn Broadcast Trên Zalo Official Account