Trang cá nhân chính là trang cá nhân bạn tạo khi đăng ký tài khoản Facebook. Bạn phải có trang cá nhân chính và chỉ có thể xóa trang cá nhân chính nếu xóa tài khoản Facebook. Trang cá nhân này đại diện cho bạn trên Facebook và là nơi bạn có thể chia sẻ thông tin về bản thân. Bạn có thể sử dụng trang cá nhân chính để bật hoặc tắt chế độ chuyên nghiệp.

Bật chế độ chuyên nghiệp

Bạn có thể bật chế độ chuyên nghiệp cho trang cá nhân. Có một số thay đổi như sau:

 • Người theo dõi: Nếu chưa, mục Ai có thể theo dõi tôi sẽ được đặt thành Công khai. Nhờ vậy, bất kỳ ai trên Facebook đều có thể theo dõi bạn và xem nội dung công khai của bạn trong Bảng feed của họ. Số người theo dõi bạn không bị giới hạn. Bạn vẫn có thể chia sẻ thông tin mới với bạn bè một cách riêng tư.
 • Hạng mục trang cá nhân: Phần Giới thiệu là nơi để mọi người tìm hiểu thêm về trang cá nhân của bạn và giờ đây có hạng mục trang cá nhân. Khi bật chế độ chuyên nghiệp, tất cả các trang cá nhân sẽ được đặt thành hạng mục Người sáng tạo nội dung số theo mặc định

  • Cách thay đổi hạng mục trang cá nhân: Trong phần Giới thiệu, chọn Thông tin liên hệ và cơ bản, rồi chỉnh sửa Hạng mục.
 • Thông tin chi tiết: Tìm hiểu về đối tượng của bạn và nắm được mọi người tương tác với nội dung của bạn như thế nào thông qua Thông tin chi tiết tổng hợp.
 • Bảng điều khiển chuyên nghiệp: Quản lý thông tin chi tiết của trang cá nhân và các công cụ chuyên nghiệp.
 • Kiếm tiền: Nếu đủ điều kiện, bạn có thể sử dụng trang cá nhân để kiếm tiền trên Facebook, chẳng hạn như thông qua Reels.
 • Quyền riêng tư: Phần cài đặt quyền riêng tư cho nội dung của bạn sẽ không thay đổi.

Tắt chế độ chuyên nghiệp

Cách tắt chế độ chuyên nghiệp trên máy tính:

 1. Truy cập trang cá nhân của bạn.
 2. Nhấp vào nút menu hành động  ở đầu trang cá nhân.
 3. Chọn Tắt chế độ chuyên nghiệp và hoàn tất các bước.

Những thay đổi nếu bạn tắt chế độ chuyên nghiệp:

 • Mọi thông tin chi tiết hiện có của bạn sẽ không còn nữa.
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng đang chờ từ Reels nhưng những phần thưởng trong tương lai sẽ bị tạm dừng.

Những phần được giữ nguyên nếu bạn tắt chế độ chuyên nghiệp:

 • Bạn bè, người theo dõi và nội dung trang cá nhân hiện tại sẽ không thay đổi.
 • Nếu muốn, bạn có thể bật chế độ chuyên nghiệp bất cứ lúc nào.
 • Mục Ai có thể theo dõi tôi vẫn ở chế độ Công khai nhưng bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong phần Cài đặt.
 • Phần cài đặt quyền riêng tư của bạn sẽ không thay đổi.