Chế độ chuyên nghiệp là gì?

Chế độ chuyên nghiệp cho phép bạn xây dựng sự hiện diện công khai với tư cách là người sáng tạo và duy trì trải nghiệm gia đình và bạn bè cá nhân của bạn từ một nơi trên Facebook — hồ sơ của bạn.
Chế độ chuyên nghiệp cung cấp cho bạn quyền truy cập vào gói công cụ chuyên nghiệp, sản phẩm kiếm tiền (nếu bạn đủ điều kiện) và các tính năng an toàn có thể giúp bạn xây dựng sự hiện diện chuyên nghiệp và cộng đồng toàn cầu từ hồ sơ cá nhân của bạn. Việc bật chế độ chuyên nghiệp không tạo hồ sơ riêng biệt. Gói tính năng chế độ chuyên nghiệp được thêm vào hồ sơ hiện có của bạn. Trước đây, các công cụ và tính năng này chỉ có sẵn trên Pages.

Cách bật chế độ chuyên nghiệp

Tại sao tôi sử dụng chế độ chuyên nghiệp?

Chế độ chuyên nghiệp có thể giúp bạn trở thành người sáng tạo trên Facebook và xây dựng lượng người theo dõi công khai. Nó cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ chuyên nghiệp, bao gồm các tính năng an toàn nâng cao, trên hồ sơ cá nhân của bạn. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho các chương trình kiếm tiền, chế độ chuyên nghiệp có thể giúp bạn kiếm tiền từ việc tạo nội dung trên Facebook.
Trải nghiệm hồ sơ Facebook của tôi thay đổi như thế nào khi tôi bật chế độ chuyên nghiệp?

Cách bật chế độ chuyên nghiệp

Việc bật chế độ chuyên nghiệp sẽ thêm các công cụ chuyên nghiệp bổ sung vào trải nghiệm hồ sơ của bạn (chẳng hạn như Bảng điều khiển chuyên nghiệp) và nếu đủ điều kiện, bạn sẽ có quyền truy cập vào cơ hội kiếm tiền và khám phá của người sáng tạo. Ở chế độ chuyên nghiệp, bạn có thể thêm danh mục hồ sơ để giúp mọi người tìm thấy bạn trên Facebook và không giới hạn số người có thể theo dõi hồ sơ của bạn và xem nội dung công khai của bạn.
Cài đặt quyền riêng tư thay đổi như thế nào khi tôi bật chế độ chuyên nghiệp?

Cách bật chế độ chuyên nghiệp

Khi bạn bật chế độ chuyên nghiệp, bất kỳ ai trên Facebook đều có thể theo dõi hồ sơ của bạn và xem nội dung công khai của bạn. Bật chế độ chuyên nghiệp sẽ không thay đổi mức độ hiển thị bài đăng của bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật bài đăng của mình thành “công khai” hoặc “chỉ dành cho bạn bè” trong trình soạn bài đăng hoặc trong cài đặt bài đăng.
Ở chế độ chuyên nghiệp, tôi vẫn có thể đăng nội dung mà chỉ bạn bè của tôi có thể xem?

Có, ở chế độ chuyên nghiệp, khi bạn tạo bài đăng trong trình soạn bài đăng, bạn có thể chọn đối tượng mà bạn muốn đăng nội dung. Bạn có thể chọn đăng nội dung của mình cho khán giả công khai hoặc chỉ cho bạn bè trên Facebook của bạn.
Nếu tôi bật chế độ chuyên nghiệp, số lượng bạn bè và người theo dõi của tôi bị ảnh hưởng như thế nào?

Cách bật chế độ chuyên nghiệp

Với chế độ chuyên nghiệp, bạn có thể có số lượng người theo dõi công khai không giới hạn nhưng giới hạn ở 5.000 người bạn.
Số lượng người theo dõi trên hồ sơ của bạn phản ánh tổng số người theo dõi bạn, bao gồm cả những người bạn đã kết nối của bạn. Theo mặc định, bạn bè theo dõi nhau trên Facebook trừ khi họ chọn hủy theo dõi.
Chế độ chuyên nghiệp khác với Trang như thế nào?

Chế độ chuyên nghiệp cho phép bạn xây dựng sự hiện diện công khai với tư cách là người sáng tạo và duy trì trải nghiệm gia đình và bạn bè cá nhân của bạn từ một nơi trên Facebook — hồ sơ của bạn.
Nếu bạn muốn quản lý sự hiện diện công khai của mình một cách riêng biệt với hồ sơ cá nhân của mình, bạn có thể sử dụng Trang để tạo sự hiện diện công khai cho một tổ chức, một doanh nghiệp hoặc cho chính bạn.
Làm cách nào để tôi đủ điều kiện tham gia kiếm tiền?

Bạn phải tuân thủ Tiêu chuẩn đủ điều kiện kiếm tiền và đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện cho tính năng kiếm tiền cụ thể.
Những người dưới 18 tuổi không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền.
Tôi nên bật chế độ chuyên nghiệp trên hồ sơ của mình hay tạo Trang?

Việc bạn bật chế độ chuyên nghiệp hay tạo Trang tùy thuộc vào sở thích của bạn với tư cách là người sáng tạo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về cách quyết định xem bạn nên bật chế độ chuyên nghiệp hay tạo Trang.
Chế độ chuyên nghiệp có tương thích với Creator Studio hoặc Meta Business Suite không?

Hiện tại, Creator Studio và Meta Business Suite không tương thích với chế độ chuyên nghiệp. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển chuyên nghiệp để xem thông tin chi tiết về nội dung và đối tượng của mình cũng như các tính năng khác trong chế độ chuyên nghiệp.
Nếu sử dụng hồ sơ của mình để quản lý Trang, bạn có thể sử dụng các công cụ trong Creator Studio và Meta Business Suite cho Trang của mình nhưng không sử dụng cho hồ sơ của bạn ở chế độ chuyên nghiệp.
Làm cách nào để bật chế độ chuyên nghiệp?

Nếu bạn có hồ sơ trên Facebook, bạn có tùy chọn bật chế độ chuyên nghiệp. Tìm hiểu cách bật chế độ chuyên nghiệp.
Điều gì xảy ra nếu tôi tắt chế độ chuyên nghiệp?

Sau khi tắt chế độ chuyên nghiệp, bạn có thể mong đợi những thay đổi sau:
Nội dung hiện có của bạn và thông tin chi tiết về khán giả sẽ không còn nữa.
Bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tính năng an toàn nâng cao như Hỗ trợ kiểm duyệt.
Bạn sẽ không còn đủ điều kiện cho các cơ hội khám phá trên Facebook nữa.
Nếu đủ điều kiện tham gia kiếm tiền, bạn sẽ nhận được các khoản thanh toán hoặc tiền thưởng đang chờ xử lý, nhưng các khoản tiền thưởng / khoản thanh toán trong tương lai sẽ bị tạm dừng.