cách đăng ký Chat GPT

ChatGPT là một con bot được huấn luyện bởi OpenAI. Nó có thể giúp giảm thiểu công việc nhàn rỗi và tăng hiệu suất làm việc cho người dùng. Nhưng hiện tại vẫn chưa được hỗ trợ cho Việt Nam. Ở video này, mình sẽ chỉ bạn cách đăng ký ChatGPT tại Việt Nam.

nếu bạn quan tâm đến việc tích hợp GPT vào ứng dụng hoặc trang web của riêng bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào OpenAI:

Truy cập trang web của OpenAI (https://openai.com) và tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào nếu bạn đã có tài khoản.

Truy cập API của OpenAI:

Sau khi đăng nhập, bạn có thể tìm hiểu về API của OpenAI, đó là một giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép bạn tương tác với mô hình GPT.

Lấy API key:

Để sử dụng API của OpenAI, bạn cần lấy API key từ tài khoản của mình. API key này sẽ được sử dụng để xác thực các yêu cầu của bạn.

Đọc tài liệu API và hướng dẫn:

Trước khi bắt đầu tích hợp, hãy đọc kỹ tài liệu và hướng dẫn API của OpenAI để hiểu cách gửi yêu cầu và nhận kết quả từ mô hình GPT.

Tích hợp vào ứng dụng của bạn:

Sử dụng API key của mình, bạn có thể tích hợp GPT vào ứng dụng hoặc trang web của mình và sử dụng các tính năng của mô hình để tạo ra văn bản, câu trả lời, và nhiều thứ khác.

Lưu ý rằng việc tích hợp GPT qua API của OpenAI có thể đòi hỏi kiến thức về lập trình và hiểu biết về giao tiếp với các API. Nếu bạn không quen thuộc với việc này, bạn có thể cần tìm kiếm sự trợ giúp từ nhà phát triển hoặc chuyên gia về lập trình.

Đăng ký chat GPT

– ChatGPT: https://openai.com/

Cách đăng ký sms pool

Cách đăng ký sms pool

Đăng ký chat GPT

Đăng ký chat GPT

Bạn chỉ cần nạp 1$ vào tài khoản vì phí gửi 01 sms khá rẻ

Sau khi nạo vào xong bạn vào phần Quick Order

xem phần Phonenumber và nhập phần Code mình tô màu đỏ để nhập đoạn mã này xác nhận tài khoản là xong.

Bạn có thể bắt đầu sử dụng ChatGPT rồi. Chúc các bạn thành công

Đăng ký chat GPT

Ẩn bớt

Đăng ký chat GPT

 

Đăng ký chat GPT

 

Cách cải Chat GPT


Cách vào chat GPT ở Việt NamChat GPT Vietnam